همانطوری که در ارسال قبل توضیح داده شده بود

بعد از بازگردانی وبلاگ میتوانید از سیستم بازگردانی ارسالهای وبلاگ برای بازگردانی ارسالهای وبلاگ خود استفاده کنید

موفق باشید

علیرضا عسگری

--