سلام صبح بخیر
درخواست های زیادی مبنی بر ایجاد قالب های متنوع برای صفحات بازشونده نظیر ( صفحه نظرات  ، ارسال پیام ، ارسال لینک و ...)  داشتیم.
از امروز امکان انتخاب قالب این صفحات برای کاربران ممکن شده است . و می توانند پس از ورود به سایت در قسمت قالبها ، قالب مورد نظر خود را از صفحه مریوط به قالب صفحات بازشونده انتخاب کنند.
سیستم میهن بلاگ توسط کاربران آن ساخته شده و رشد داشته است . . .
موفق باشید